CONDICIONS LEGALS DE CESSIÓ DE DRETS DE VÍDEO I COMENTARIS

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, t'informem que les dades personals que ens facilites seran incorporades a un fitxer titularitat del Mercat de les Flors, la finalitat del qual és la prestació dels serveis sol·licitats. Mitjançant el present consentiment, autoritzes el tractament de les teves dades de caràcter personal i la recepció de comunicacions sobre els serveis sol·licitats. Et recordem el dret a accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-te al tractament de les teves dades mitjançant comunicació escrita a: Mercat de les Flors, c. Lleida, 59. 08004 Barcelona.

  CONDICIONES LEGALES DE CESIÓN DE DERECHOS DE VÍDEO Y COMENTARIOS

En cumplimiento de lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos que los datos personales que nos facilitas serán incorporados a un fichero titularidad del Mercat de les Flors, la finalidad del cual es la prestación de los servicios solicitados. Mediante el presente consentimiento, autorizas el tratamiento de tus datos de carácter personal y la recepción de comunicaciones sobre los servicios solicitados. Te recordamos el derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponerte al tratamiento de tus datos mediante comunicación escrita a: Mercat de les Flors, c. Lleida, 59. 08004 Barcelona.

  LEGAL TERMS OF RIGHTS ASSIGNMENT OF VIDEO AND COMMENTS

According to the Organic Law 15/1999, December 13th about Personal Data Protection, we inform that your personal data will be incorporated to a file owned by the Mercat de les Flors, with the purpose of offering the demanded services. With this consent, you give permission to the treatment of your personal data and the reception of messages and communications about the demanded services. Remember your right to log in, amend, cancel and object to the treatment of your data through writing communication to: Mercat de les Flors, c. Lleida, 59. 08004 Barcelona.