Carlos Gonzalez

26/05/2011

| 1 comentari

Recuerdo especialmente aquellas noches de los años 90 en La Marató d l’Espectacle: era como salir de tapas culturales por un Mercat en intensa ebullición creativa y pleno de contrastes artísticos.

FaceBook Twitter

COMENTARIS SOBRE AQUEST RECORD

Deixa un comentari

  • Autoritzo al Mercat de les Flors a editar, publicar, traduir i difondre les meves aportacions, tant en vídeo com en text, al vídeo-blog dels 25 anys del Mercat. Cedeixo gratuïtament els drets exclusius de reproducció, distribució, traducció i subtitulació dels textos i les imatges, d’acord amb la normativa legal vigent..