Eileen T. Standley

23/03/2011

| 1 comentari

FELICIDADES MERCAT 25 Years Dancing!
Thankyou Cesc!
from Eileen y Monica de Amsterdam/Arizona

FaceBook Twitter

COMENTARIS SOBRE AQUEST RECORD

Deixa un comentari

  • Autoritzo al Mercat de les Flors a editar, publicar, traduir i difondre les meves aportacions, tant en vídeo com en text, al vídeo-blog dels 25 anys del Mercat. Cedeixo gratuïtament els drets exclusius de reproducció, distribució, traducció i subtitulació dels textos i les imatges, d’acord amb la normativa legal vigent..