Jordi Fores Piquer

30/05/2011

| 2 Comentaris

Montjuïc és la muntanya màgica de Barcelona i, d’entre totes les propostes de lleure que hi acull, el Mercat de les Flors és la que més he freqüentat i gaudit. Un quart de segle ple d’il·lusions i emocions relacionades amb la dansa, el teatre i les arts escèniques en general. Moltíssimes felicitats!

FaceBook Twitter

COMENTARIS SOBRE AQUEST RECORD

Deixa un comentari

  • Autoritzo al Mercat de les Flors a editar, publicar, traduir i difondre les meves aportacions, tant en vídeo com en text, al vídeo-blog dels 25 anys del Mercat. Cedeixo gratuïtament els drets exclusius de reproducció, distribució, traducció i subtitulació dels textos i les imatges, d’acord amb la normativa legal vigent..