Lluïsa Giménez

06/07/2011

| 50 Comentaris

Més que records, són emocions i sensacions viscudes. Des de la seva inauguració he assistit al Mercat a nombrosos espectacles. Allà vaig descobrir la Pina Bausch amb el seu espectacle “1980″ que em va fascinar. Després el meu interès i sobretot curiositat m’empenyien a assistir a més espectacles de noves companyies tant locals com internacionals i a descobrir les noves creacions en el mon de la dansa.
Més que records, el que he emmagatzemat han estat emocions i sensacions que m’han transmès el moviment dels cossos dels ballarins a través de les innovadores creacions dels coreògrafs i tot el seu equip (escenògrafs, música, vestuari). Cada obra ha estat una descoberta, aquell moment de silenci abans de començar l’espectacle per viure tot seguit en directe la creació en moviment.
Gràcies Mercat de les Flors per aquesta iniciativa que ha portat que la dansa hagi assolit el nivell actual i puguem gaudir ara no tan sols de les espectacles en si sinó també de les activitats per al coneixement i aprofundiment d’aquest art. Per molts anys!

FaceBook Twitter

COMENTARIS SOBRE AQUEST RECORD

Deixa un comentari

  • Autoritzo al Mercat de les Flors a editar, publicar, traduir i difondre les meves aportacions, tant en vídeo com en text, al vídeo-blog dels 25 anys del Mercat. Cedeixo gratuïtament els drets exclusius de reproducció, distribució, traducció i subtitulació dels textos i les imatges, d’acord amb la normativa legal vigent..