Vanessa Seco de Herrera Sacristán

30/05/2011

| 5 Comentaris

Han passat uns quants anys, però encara recordo l´impressió que em va ocasionar una bolseta amb pà penjada als waters dels serveis del teatre durant el descans a l´espectacle “XXX” de la Fura.

FaceBook Twitter

COMENTARIS SOBRE AQUEST RECORD

Deixa un comentari

  • Autoritzo al Mercat de les Flors a editar, publicar, traduir i difondre les meves aportacions, tant en vídeo com en text, al vídeo-blog dels 25 anys del Mercat. Cedeixo gratuïtament els drets exclusius de reproducció, distribució, traducció i subtitulació dels textos i les imatges, d’acord amb la normativa legal vigent..